ULTRASON CHECK-UP

Ultrason Check-up'ında saptananlar :

Farklı bir check up uygulaması yürütüyoruz. Bugüne kadar yaptırdığınız check up'lardan farklı. Bu check up sistemi sadece görüntüleme yöntemleri ile yapılıyor. İç organlarınızın sağlık durumlarını direkt organın kendisini görerek araştırıyoruz. Kandaki ya da idrardaki belirteçlerine bakarak değil!. Bu nedenle sıradan check up incelemelerinde saptanamayacak bazı problemleri saptayabiliyoruz. Örneğin kanda tiroid hormonlarınıza bakılması tiroid bezinizde nodül olup olmadığını göstermez. Nodül olup olmadığını belirlemenin en iyi yolu ultrasondur. Sizden kan ya da idrar almıyoruz.

İleri düzey ultrason-renkli doppler cihazı ile boyun, kadınlarda meme, üst karın ve alt karın olmak üzere 4 bölge organlarını detaylı inceleyip, bulduğumuz sorunları sizinle paylaşıyor ve ilgili uzmanlık dalına yönlendiriyoruz. Radyolojik check up'ta incelediğimiz organlar: Tiroid bezi, paratiroid bezi, boyun lenf bezleri, tükrük bezleri, boyun atar ve toplar damarları, karaciğer, safra kesesi, dalak, her iki böbrek, böbrek üstü bezleri, pankreas, idrar yolları, mesane, erkekte prostat, kadında rahim, yumurtalıklar, meme, karın içi damarlar; portal sistem, aorta ve anadalları, vena kava ve ana toplar damar yapıları, karaciğer içerisindeki damarlar, safra yolları. Bunlar standart incelenecek yapılardır.YETİŞKİNLER İÇİN YAPILAN 4BÖLGE ULTRASON İNCELEMESİNDE SAPTANABİLECEK OLAN HASTALIKLAR

BOYUN

Guatr var mı yok mu?
Tiroidde nodül var mı yok mu?
Tiroid iltihabı var mı yok mu?
Tiroid bezinde doğumsal anormallik var mı yok mu?
Tiroid bezinde iyi yada kötü huylu tümör var mı yok mu?
Lenf bezi büyümesi var mı yok mu?
Lenf bezi iltihabı var mı yok mu?
Tükrük bezi iltihabı var mı yok mu?
Tükrük bezlerinde taş var mı yok mu?
Tükrük bezlerinde iyi yada kötü huylu tümör var mı yok mu?

MEME

Memelerde kist var mı yok mu?
Memelerde iyi huylu yada kötü huylu tümör var mı yok mu?
Meme iltihabı var mı yok mu?
Memede abse var mı yok mu?
Memede süt kisti var mı yok mu?
Süt kanallarında genişleme var mı yok mu?

KARIN(ÜST KARIN+ALT KARIN)

Karaciğerde büyüme var mı yok mu?
Karaciğer iltihabı var mı yok mu?
Karaciğerde abse var mı yok mu?
Karaciğerde tümör var mı yok mu?
Karaciğerde köpek kisti var mı yok mu?
Kronik karaciğer hastalığı var mı yok mu?
Siroz var mı yok mu?
Karaciğer damarlarında tıkanma var mı yok mu?
Safra kesesi iltihabı var mı yok mu?
Safra kesesinde taş var mı yok mu?
Safra kesesinde genişleme var mı yok mu?
Safra yollarında genişleme var mı yok mu?
Safra yollarında tıkanma var mı yok mu?
Safra yollarında taş var mı yok mu?
Safra yollarında tümör var mı yok mu?
Safra yollarında iltihap var mı yok mu?
Dalak büyümesi varmı yokmu
Dalakta kist varmı yokmu
Dalakta tümör varmı yokmu
Pankreas iltihabı var mı yok mu?
Pankreasta tümör var mı yok mu?
Pankreas kanalında genişleme var mı yok mu?
Böbreklerde büyüme küçülme var mı yok mu?
Böbrek toplayıcı sistemine genişleme var mı yok mu?
Böbrek iltihabı bulguları var mı yok mu?
Böbrek absesi var mı yok mu?
Böbrek tümörü var mı yok mu?
Böbreklerde taş, kum var mı yok mu?
Böbreklerde kist var mı yok mu?
Böbrek üstü bezlerinde büyüme var mı yok mu?
Böbrek üstü bezlerinde tümör var mı yok mu?
İdrar yollarında genişleme var mı yok mu?
İdrar yollarında taş var mı yok mu?
Mesane kapasitesin azalma var mı yok mu?
Mesane duvarında kalınlaşma ve bozulma var mı yok mu?
Mesanede taş var mı yok mu?
Mesane iltihabı var mı yok mu?
Mesanede tümör var mı yok mu?
Prostat büyümesi varmı yokmu var mı yok mu?
Rahimde büyüme küçülme var mı yok mu?
Rahim iç duvarında kalınlaşma var mı yok mu?
Rahimde miyom var mı yok mu?
Rahim kanseri var mı yok mu?
Rahim ağzı kanseri var mı yok mu?
Rahim ağzında kist var mı yok mu?
Rahimde doğuştan anormallik var mı yok mu?
Yumurtalık kisti var mı yok mu?
Yumurtalık tümörü var mı yok mu?
Yumurtalık boyutlarında büyüme küçülme var mı yok mu?
Yumurtalık iltihabı, absesi var mı yok mu?
Vajina çıkışında kist var mı yok mu?
Karın içinde sıvı var mı yok mu?
Karın içinde lenf bezi büyümesi var mı yok mu?
Karın içinde damar genişlemesi var mı yok mu?


Diğer check-up programlarımız için tıklayınız...