Fetusta Pyelektazi (Bebeğin böbreğinde genişleme)

Pyelektazi nedir?
Bebeğin böbreğinin idrar toplayan kısmının (renal pelvis) çapının 4 mm nin üstünde genişlemesine pyelektazi adı verilir. Eğer genişleme 10 mm’nin üzerinde ise ciddi, 10 mm’nin altında ise hafif pyelektazi durumundan söz edilir.

Pyelektazinin görülme sıklığı nedir?
Piyelektazi ortalama her 100 gebelikten 1 tanesinde saptanır fakat her tanı ciddi bir sorun taşıyor demek değildir. 500 gebelikten 1’inde ciddi pyelektazi tanısı konmaktadır.

Pyelektazi hangi problemlere yol açar?
Bebekte renal pelviste (Böbreğin  idrar havuzu) aşırı ve ısrarlı genişleme var ise ürolojik problem olasılığı artar.  Ayrıca pyelektazinin gözlenmesi çok nadir de olsa down sendromu ve diğer kromozomal anormalliklerle birlikte olabilmektedir.

Bu yüzden pyelektazi gözlemlenmesi durumunda ayrıntılı gebelik ultrasonu ile diğer anomalilerin olup olmadığı araştırılması gerekmektedir.

Amniosentez yapılması gerekir mi?
Pyelektazi dışında herhangi bir anomaliye rastlanmamış ve risk faktörü yoksa genetik inceleme için amniosentez yapılmasına gerek yoktur. Ancak pyelektazi ile birlikte başka anomaliye rastlanmış, anne 35 yaşından büyük ve risk taşıyor ise genetik inceleme için amniosentez yapılması önerilmektedir.

Hamilelikte pyelektazinin takibi nasıl olur?
Pyelektazi tek böbrekte ve hafif ise rutin gebelik takipleri yeterli olacaktır. Eğer pyelektazi her iki böbrekte ve ciddi ise bebeğin suyunun azalma riski vardır. Bu yüzden sürekli bebeğin içinde bulunduğu amniotik sıvının kontrolü yapılmalıdır.

Gebelik ilerledikçe pyelektazi de ilerliyorsa ve çift taraflı ise bebeğin böbreklerinin zarar görme ihtimali de artar. Bu yüzden bebeğin doğum sonrasında pediyatrik ürolog ve nefrologlar tarafından takip ve tedavi edilmesi gerekir.

Pyelektazinin tedavisi nedir?
Doğumdan sonra bebeğin böbrekleri ultrason ile tekrar değerlendirilmelidir. Pyelektazi tek böbrekte ve boyutu 8 mm’nin altında ise doğumdan önce düzelir ya da genellikle doğumdan bir kaç ay sonra düzelme görülür.  Ancak genişleme 8 mm’nin üzerinde ise bebeği takip eden doktorun yapacağı ölçümler ve testler sonucundaki önerisi ile çocukluk çağında girişim ya da ameliyat gerekebilir.

Hafif pyelektazi genellikle doğumla birlikte kaybolur. Eğer kaybolmaz ise bunun sebebi genellikle böbrekten idrar torbasına doğru idrarı taşıyan boru şeklinde yapının (üreter) böbrek pelvisiyle birleştiği yerde bir daralma ya da idrar torbasından böbreğe doğru idrar kaçışının (vezikoüreteral reflu) bulunması olabilir.  Bazen de daha nadir görülen sebepler posterior üretral valf, üretral atrezi, ektopik üreterosel, çift toplama sistemi gibi ürolojik anormalliklerdir.

Randevu İçin Ara