Fetusta Beyinde Ventrikülomegali (Bebeğin beyninde su toplanması)

Ventrikülomegali ne anlama gelir?
Beyin içinde devamlı oluşturulan, beyin sisteminde ve odacıklarında dolaşan; beynin korunmasında görev alan omurilik sıvısı bulunmaktadır. Odacıkların genişlemesi ve sıvının toplanmasına "Ventrikülomegali" denilmektedir.

Ventrikülomegalinin nedenleri nelerdir?
Anne karnında gelişimine devam eden bebeğin enfeksiyon (CMV, toksoplazma, kızamıkçık, HSV gibi) geçirmesi
Kromozomal anomaliler
X ile alakalı olan kalıtım
Bazı özel sendromların bulunması
Tümörler
Kanamalar…
Ventrikülomegaliye sebep olan birçok durum olabilir ve anne karnında hastalığın yalnızca teşhisi yapılabilmektedir. Ventrikülomegali hafif ya da şiddetli olarak seyredebilir. Hafif vakalar yaklaşık olarak 10-12 mm, orta dereceli vakalar 15-20 mm arası, şiddetli vakalar ise 20 mm ve üzeri ventrikül genişliğine sahiptir.

Görülme sıklığı nedir?
Ventrikülomegali her 1000 doğum için 0,1 ila 2 oranlarında görülür. Ancak kız bebeklere oranla erkek bebeklerde daha sık karşılaşılmaktadır.

Ventrikülomegalinin tanısını nasıl konur?
Ventrikülomegali hamilelik döneminde yapılan ultrason incelemeri sonucunda fark edilmektedir.

Eğer genişlik 15mm’den büyükse Ventrikülomegali durumu genellikle çeşitli anomalilerle birlikte seyreder. (Nöral tüp defekti, Arnold-Chiari malformasyonu, Corpus callosum agenezisi, Araknoid kist, Dandy-Walker sendromu gibi)

Tanının ardından neler yapılır?
İlk olarak ventrikülomgalinin tek başına olup olmadığına,
Rahatsızlığın tek taraflı mı yoksa iki taraflı mı olduğuna,
Hafif, orta ya da şiddetli olup olmadığına
Ventrikülomgaliye ek anomalilerin var olup olmadığına bakılır.
Ardından enfeksiyon ve genetik araştırma testleri yapılır.
Gerekli görüldüğü takdirde fetal MR çekilir.

Tüm bunlar sonucunda aile arıntılı bir şekilde bilgilendirilerek var olan hamileliğin devamı veya sonlandırılması ile ilgili bir sonuca varılır.

Ventrikülomegalinin tekrarlama riski var mı?
Eğer ventrikülomegali başka bir sıkıntıya sebep olmadan oluşmuş ise tekrarlama riski çok düşüktür. Ancak araştırma sonuçlarında kromozomal anormallik tespit edilmiş ise hastalığın tekrar etme olasılığı yüksektir. Bebeğinizde herhangi bir anomalinin varlığından söz edilmesi halinde, bir perinatoloji uzmanına başvurmanız gerekmektedir.

Bu dönemde hamilelik takibi nasıl yapılır?
Ventrikülomegali teşhisi koyulduğu zaman gerekli testlerin mutlaka yapılması gerekir. Eğer bu anomalinin yanında ikinci bir anomali de varsa,  kromozomal anomali bulunup bulunmadığına bakılır. Yine bebeğin ve annenin sağlığını korumak adına enfeksiyon ihtimali de yeniden araştırılır.  Aralıklı ultrason kontrolleri ile ventrikülomegalide azalma veya artma olması takip altına alınmalıdır.
Anne karnında gelişmeye devam eden bebeğin, beyin yapısının daha ayrıntılı bir şekilde incelenebilmesi amacı ile, bazı durumlarda emara ihtiyaç duyulabilir.

Eğer hamilelikte ventrikülomegali saptanmış ve aile hamileliğin devamını talep etmişse, aileye doğumun ardından uygulanacak tedaviler ile alakalı gerekli bilgiler verilmelidir.

Doğumun ardından bebek sağlıklı şekilde yaşam sürebilir mi?
Eğer ventrikülomegali hafif şiddetli ve herhangi bir anomali ile birlikte değilse doğumun ardından bebeğin sağlık durumu %60- %80 ihtimalle normal devam edecektir.

Ancak ventrikülomegali şiddetli ise doğumun ardından sorunların gelişme ihtimali de artar. Ventrikülomegalinin hamilelik esnasında git gide büyümesi ve eşlik eden başka anomalilerin ortaya çıkması halinde de, doğumun ardından sağlık sorunu riski artar. Gözlemlenebilecek başlıca sağlık sorunları görme ve yürüme sorunları gibi sinir sistemi ile ilgili sorunlar, kafa çapı ve bıngıldakta belli oranda büyümelerdir.

Randevu İçin Ara