Beyin Tümörü Nedir?

Vücudumuzda olmaması gereken bir yerde herhangi bir dokunun oluşmasına tümör adı verilir. Tümörler iyi ve kötü huylu olmak üzere ayrılırlar. Bazen iyi huylu tümörler için cerrahi müdahaleye gerek yoktur. Ancak bu durum beyin tümörleri için geçerli değildir. Beyin tümörlerinin tümü öldürücü olmasa da kontrol altında tutulmalı ve gerekliliğinde müdahale edilmelidir.

Beyin Tümörü Neden ve Nasıl Oluşur?
Beyin tümörleri iki farklı şekilde oluşur. İlki beynin kendi hücrelerinde tümör oluşması diğeri ise başka bir bölgeden tümörün beyne sıçramasıdır.

Beyin tümörünün toplumda görülme sıklığı 100 bin kişide 3-5 arasındadır. Beyin tümörü hemen hemen her yaş aralığında görülür ve yaşlara göre farklılık gösterir. Kötü huylu beyin tümörlerine daha çok çocuklarda ve 60 yaş üzerinde; iyi huylu beyin tümörlerine ise geri kalan yaş aralıklarında daha sık rastlanmaktadır.

Tam olarak bilinmese de beyin tümörünün nedenleri arasında şunlar söylenebilir; aile öyküsünde beyaz ırk bulunması, erkek cinsiyet ve radyasyona maruz kalmak. Ayrıca henüz kanıtlanmasa da cep telefonu ve tablet kullanımının da beyin tümörü riskini etkilediği düşünülüyor.

Beyin Tümörü Çeşitleri

İyi huylu beyin tümörleri: Oldukça yavaş büyürler ve beyin dokusundan kolaylıkla ayrılabilirler. Cerrahi müdahale ile alınan iyi huylu tümörler tekrar oluşmazlar ve başka bölgelere sıçramazlar. Cerrahi işlemle alınmayan iyi huylu tümörlerin zaman içerisinde kanserli beyin tümörüne dönüşme riski olabilir.

Kötü huylu beyin tümörleri : Kanserli hücrelerle oluşurlar. Hızlı büyürler ve yakında bulunan dokulara yayılmış olabilirler. Bu nedenle de ameliyatla tamamen alınmaları zordur. Kötü huylu beyin tümörlerinde ameliyat sonrası tümörde yeniden büyüme söz konusu olabilir.

Beyin Tümörünün Belirtileri
İyi ya da kötü huylu beyin tümörleri belli bir büyüklüğe ulaştıkları zaman kafa içinde basınç artışına neden olurlar ve buna bağlı olarak beynin dokusunda ya da sinirlerde hasar meydana gelebilir. Bu hasarın yol açtığı belirtiler şu şekilde sıralanabilir:

-Sabahları kötüleşen baş ağrısı
-Bulantı ya da kusma
-Denge problemi
-Görmede ve konuşmada yaşanan problemler
-Hafızayla ilgili yaşanan sorunlar
-Kaslarda seğirme, kasılma, spazm ya da nöbetler,
-Kol ve bacaklarda uyuşma ya da karıncalanma hissi
-Uykuda artış

Eğer yukarıdaki belirtilerden bir ya da daha fazlasını gözlemlerseniz mutlaka bir uzmana görünmelisiniz.

Beyin Tümörleri Tanı Yöntemleri
Beyin tümörleri araştırmada kullanılan en bilinen yöntemler tomografi ve emar’dır. Ultrapark İleri Tanı Merkezi olarak beyin tümörünün erken tanısı için ilaçlı yada ilaçsız emar (MR) yöntemlerini kullanmaktayız.

Erken teşhis neden önemlidir?
Her hastalıkta olduğu gibi beyin tümörlerinde de erken tanı çok önemlidir. Beyin dokusunda yenilenme olmadığı için dokuda kalıcı hasar oluşmadan tümörün teşhis edilmesi ve çıkarılması çok önemlidir. Emar ve tomografi ile beyin tümörleri erken evrede teşhis edilmekte ve son yıllarda ameliyatlarda mikroskobun kullanılmaya başlanmasıyla beyin tümörlerinde tedavi ve başarı şansında artış gözlemlenmiştir.

Randevu İçin Ara