Bebekte Beyin Kisti (Koroid Pleksus Kisti)

Koroid Pleksus Nedir?
Koroid Pleksus, fetal beynin içerisinde bulunan beyin omurilik sıvısını üreten, beyin ve omuriliği koruyan bölümdür.

Koroid Pleksus Kisti Nedir?
Koroid pleksus adı verilen bölgede oluşan ve ultrason ile tespit edilen kistlerdir. Gebeliğin  6. ve 7. haftalarında başladığı gibi 28. haftasına kadar %90 oranında kaybolur. Bu kistler milimetrik oluşumlardır. Tek ya da iki taraflı görülebilir. Gebelerin ortalamala %1, %2’sinde görülmektedir.

Bebekte Sorun Yaratır Mı?
Öncelikle bu bölüm bebelikte yapılan ultrason muayeneleri ile beynin en kolay görülebilen dokusu olduğu için önceden anlaşılabilir. Koroid pleksus kistleri bebeğin zekasına ya da beyin gelişimine etki yapmazlar.

Trizomi 18 denilen sendrom sıklıkla bu kistler ile birlikte gözlemlenir. Koroid pleksus kistleri başka anormalilerle birlikte olmadığı durumlarda araştırılmasına gerek yoktur ama diğer kromozomal hastalıklar ya da başka patolojilerde ek bulgu olarak karşımıza çıkabilirler. Bu nedenle koroid plexus kisti saptanan hastalar ayrıntılı ultrason ile araştırılmalıdır.

Takibi Nasıl Yapılır?
Eğer ultrasonografik incelemede koroid pleksus kistinin anomalilerle ilişkili olmadığı gözlemlenirse bebekte kromozomal anomali olmayacağı düşünülür ve genellikle amniosentez önerilmez. Ancak ilave anormallikler tespit edilirse kromozomal anomali olabileceği için amniyosentez yapılması gerekir.

Koroid Pleksus Kisti Büyümesi
Yapılan ultrason taramalarında bebeğin beyninde görülen koroid pleksus kistlerinin büyümesi nadirdir. Çoğu kez küçülecek kaybolur. Büyürse girişim için genellikle doğum beklenir.

Koroid Pleksus Kisti Tedavisi
Hamilelikte bebeğin beyninde koroid pleksus kisti görülmesiyle birlikte genellikle diğer anomalilerin olup olmadığı araştırılması için ayrıntılı ultrason taramaları istenir. Ayrıntılı ultrasonun yanında anne olunma yaşı, aile geçmişinde kromozomal hastalık olup olmadığının araştırılır ve tarama testleri yapılır. Eğer bu testlerde bir sorun yoksa amniyosentez önerilmez ve gebelik normal bir şekilde devam eder. Ancak yapılan ultrason taramalarında ve testlerde başka anomaliler de görülüyorsa amniyosentez (karından su alarak inceleme) ile tanı sağlamlaştırılmalıdır.

Koroid Pleksus Kisti Varken Amniyosentez Gereken Durumlar
Akrabaları içerisinde kromozom bozukluğu birey olan gebeler
Kalıtsal hastalık olanlar
Önceki doğumlarında kromozom anomalisi olan bebek doğurmuş olanlar
Yapılan ikili ve üçlü testte risk saptananlar
Ayrıntılı ultrasonda anormal durumların tespit edilmesi
35 yaş ve üstü olanlar

 

Randevu İçin Ara