Amniyon sıvısının azalması - Oligohidramniyoz (bebeğin suyunun azalması)

Amniyon sıvısı nedir?
Karnınızın içerisinde bebeğinizi çevreleyen zar ile çevrili keseye amniyon denir. Bu kesenin içerisinde bulunan ve bebeğinizin gelişimi açısından hayati öneme sahip sıvıya da amniyon sıvısı adı verilir.

Oligohidramniyoz nedir?
Gebelik döneminde bebeğin suyunun azalmasına oligohidramniyoz adı verilir. Bebeğin hareketlerinin, gelişiminin devam edebilmesi ve kordonun uygun şeklinde kalabilmesi için kesenin içerisinde yeterli miktarda amniyotik sıvının bulunması önemlidir.

Anmiyon sıvısı ne işe yarar?
Amniyon sıvısı bebeğin büyümesi ve gelişmesini destekler.
Bebeğin beyin gelişimine katkıda bulunur.
Bebeği ses, darbe, ışık, basınç gibi dışarıdan gelen etkenlere karşı korur.
Bebeğinin vücut ısısını düzenler.
Sıvının içerisindeki maddeler bebeğin duyu organlarını geliştirir.
Kas ve sinir sistemi başta olmak üzere pek çok organ sisteminin gelişiminde rol oynar.

Nasıl oluşur?
Amniyon sıvısının temel kaynağı bebeğinizin böbrekleridir. Bebeğin çıkardığı idrar Amnion sıvısını oluşturur. Bebek bu sıvıyı yutar ve tekrar dolaşıma geçer. Dolaşıma geçen idrar böbreklerden tekrar süzülerek idrar olarak Amnion sıvısına katılır. Bu döngü devam eder gider.

Amniyon sıvısının azalmasının belirtileri nelerdir ve tanısı nasıl konur?
Oligohidramniyoz olarak adlandırılan bu durum genelde hiçbir belirti vermez ve ultrason incelemelerinde tespit edilir. Ulrasonografi sonucunda amniyotik indeks adı verilen ölçümün 5 birimden az olması ya da en geniş amniyon sıvı cebinin uzunluğunun 1 santimetreden kısa olması sıvının azaldığını gösteren bulgulardır. Doppler ultrasın, amniyon sıvısının azalması durumlarında bebeğin iyilik halini değerlendirmede kullanılabilir.

Sıvı azalmasının sebepleri nelerdir?
Bebeğin suyunun azalmasının birçok sebebi olabilir. Bunlardan başlıcalarını şöyle sıralamak mümkündür.
Zarların erken açılması
Rahim içi gelişme geriliği
Miad aşımı
Böbrek ve idrar yolu anomalileri
İkizden ikize transfüzyon sendromu
Kromozom bozuklukları
İdrar azlığına neden olan diğer anomaliler

Amniyon sıvısının azalması bebeği nasıl etkiler?
Bebeğin akciğer ve sindirim sistemi yeterince gelişmeyebilir, kas ve kemik sisteminde sorunlar oluşabilir, enfeksiyona yakalanma ihtimali artar ve bebek yeterince oksijen alamayabilir.

Oligohidramniyozun görülme sıklığı nedir?
Oligohidramniyozun görülme sıklığı ve şiddeti gebelik haftasına göre değişkenlik göstermekle birlikte gebelerin %8'inde Amnion sıvısı daha azdır. %4 kadarı oligohidramnioz seviyesindedir.

Gebeliğin ilk üç ayında(ilk trimester) amniyon sıvısının azalması durumu çok nadirdir. İkinci trimesterde (3-6 ay) amniyosenteze bağlı olarak da görülebilir. Ancak bu durumda sıvı yeniden birikir.

Üçüncü trimester (6-9 ay ) döneminde oluşan sıvı azalması anneye bağlı nedenlerden dolayı oluşmakta ve bu durum bebeğin gelişimini olumsuz etkilemektedir.

Tedavisi nedir?

Yakın takip ve ultrason izlemi: Amniyon sıvısının azalması durumunda azalma miktarı ultrason ile yakından takip edilmelidir.

Amniyoinfüzyon: Sıvının çok azaldığı durumlarda deneysel bir uygulama olarak amniyon kesesi içine özel bir sıvı enjekte edilebilir.

Doğum: Sıvı çok azalmış ve bebek tehlikeye girmiş ve gebelik dönemi uygun ise doğum gerçekleşebilir.

Bol sıvı tüketimi:
Henüz tam kanıtlanmasa da annenin sıvı alımını artırmasının amniyon sıvısının da artmasına olumlu etki sağlayabileceği hakkında yapılan çalışmalar bulunmaktadır.

Gebeliğin sonlandırılması: Eğer oligohidramniyoz ikinci trimester döneminde görülmüş, amniyoinfüzyon ve sıvı artırım yolları netice vermemiş ise gebeliğin sonlandırılmak zorunda kalındığı durumlar mevcuttur.

Amniyotik sıvı miktarı nasıl artırılabilir?
Amniyon sıvı miktarının artmasına yönelik uzun dönem etkili olabilecek bir yöntem henüz bulunamamıştır. Bunun bir yolu anne karnına su ekleme yöntemi olan amniyoinfüzyon uygulamasıdır. Ancak bu yöntem yüksek enfeksiyon riski taşıdığı için tercih edilmemektedir. Diğer bir yol ise annenin vücudundaki sıvının artırılması yoludur. Annenin bol sıvı tüketmesi amniyotik sıvı miktarını geçici de olsa artırabilir.

Randevu İçin Ara