SGA Bebek (Gelişme Geriliği Olan Bebek)

SGA Bebek, gebelik zamanına göre küçük doğan bebeklere verilen isimdir. İsmini “small for gestational age”in baş harflerinden almaktadır. Tam tabiri ile zamanında doğmuş bir bebeğin 2,5 kilogramın altında olmasıdır.

SGA nasıl anlaşılır?
Her gebelik haftası için beklenen normal doğum ağırlığını gösteren tablolara veya eğrilere bakarak hangi bebeklerin SGA olduğu anlaşılabilir. SGA tanısı konunan bebek anne karnında yeterli oksijen alamaz ve hareketleri kısıtlanır. Bu sebeple gelişme geriliği tanısı konan bebek ve organlarının doğuma kadar belirli aralıklarla izlenmesi gerekir.

Gelişme geriliğinin nedenleri nelerdir?
SGA’lı bebeklerin yaklaşık %40’ında altta yatan neden belli değildir. Ancak, en önemli nedeni anne karnındaki fetusa yeterli besinin iletilememesidir. Bunların dışında SGA’nın anneye, plasentaya ve fetusa bağlı farklı nedenleri de bulunmaktadır. 

Anneye bağlı nedenler: Alkol, sigara ve uyuşturucu kullanımı, Annenin çok küçük yaşta ve boyunun çok kısa olması, Annenin düşük kiloda olması, Tansiyon yüksekliği, Gebelik zehirlenmesi, Şiddetli kronik enfeksiyonlar, Hipoksi, Şeker, Böbrek hastalıkları, Kansızlık, Kollajen doku hastalıkları, Kanser, Uterus anomalileri, Çeşitli ilaçlar (antikoagülan, antikonvülzan, antineoplastik)…

Fetusa (bebeğe) bağlı nedenler: Yapısal kromozom anomalileri, Otozomal monozomiler, Trizomiler ve delesyonlar, Metabolizma bozuklukları, Viral, bakteriyel ya da paraziter enfeksiyonlar, Kalp veya kan damarları hastalıkları, Sindirim sistemi organlarının bozuklukları, İdrar ve üreme yolları bozuklukları, İskelet displazileri…

Plasentaya bağlı nedenler: Plasenta anomalileri, Kromozom anomalileri, Enfarkt, Fokal lezyon, Anormal yerleşim, Azalmış plasental kan akımı, Plasentanın ayrılması…

SGA’lı bebek durumu ne kadar sık görülür?
SGA’lı bebek doğum sıklığı %3-5 arasında gözlemlenmektedir. Bu durumda doğan bebeklerin %85-90’ı 6 ay ile 2 yaş arasındaki aşamada kilo ve boy olarak normal değerleri yakalarlar. Geriye kalan %10-15 arasındaki SGA’lı bebekler büyüme oranlarını yakalayamaz ve kısa kalır. Yaşıtlarına göre ortalama 12 cm daha kısa olurlar. SGA’lı yetişkin bir erkekte boy oranı 152-160 cm, kadınlarda ise 140-147cm’dir.

SGA’lı çocukların özellikleri nelerdir?
-Büyümeleri yavaştır.
-İştahları az ve zayıftırlar.
-El, ayaklar ve yüz küçük, omuz ve kalça dardır. 
-Okul başarıları düşüktür.
-Dikkat dağınıklığı ve davranış bozukluklukları mevcut olup sosyal çevreye uyum sıkıntısı çekmektedirler.

SGA sebebiyle ortaya çıkan rahatsızlıklar nelerdir?
Boy kısalığı dışında SGA’lı bireyleri bekleyen rahatsızlar şunlardır: Hipertansiyon, koroner kalp hastalıkları, diyabet, yağ oranı yüksekliği ve osteoporoz.  Bu hastalıklar küçük doğup sonradan kilo alan çocuklarda daha sık gözlemlenmektedir.

Gelişme geriliğinin tedavisi var mı?
SGA doğumdan sonra hormon tedavisi yöntemi ile tedavi edilmektedir.. SGA’lı çocuklara hormon tedavisi uygulanarak ölçülerin normal oranlara erişmesi mümkün olmaktadır. Tedavi sonucunda SGA’lı çocuklar üzerinde gözlemlenen özellikler yavaş yavaş yok olmaktadır.

Doğumdan sonra: Doğum sonrasında da bebek yenidoğan servislerinde gözlem altına alınır ve büyüme hormonu ile SGA’nın tedavisi yapılır. Tedaviye ne kadar erken yaşta başlanırsa ve uygun dozda büyüme hormonu yöntemi uygulanırsa tedavinin başarı şansı o kadar artmaktadır. 

Randevu İçin Ara