Doğumsal El Anomalileri

 Bebeğin normalden daha farklı bir el yapısı ile doğmasına verilen isimdir.

Nedenleri nelerdir?

Embriyonun oluşumundan 8 hafta sonra sırası ile omuz, kol, dirsek, ön kol, el bileği, el ve parmaklar gelişmeye başlar. Bu gelişme sırasında bilinen ya da bilinmeyen sebeplere bağlı olarak bazı problemler meydana gelebilir. Bilinen sebepler başlıca; genetik faktörler, bebeğin oksijensiz kalması, radyasyon, kullanılan ilaçlardır.

Doğumsal el anomalisinin çeşitleri nelerdir?

Sindaktili (Bitişik parmak)

Halk arasında bitişik parmak olarak bilinen sindaktili en yaygın görülen doğumsal el anomalisidir. Bu durumda parmaklar birbirine bitişik ya da parmaklar arasındaki boşluk olması gerekenden azdır.

Polidaktili (Fazla sayıda parmak)

Polidaktili, beşten fazla parmağın olması durumudur. Fazla olan parmak veya parmaklar sadece cilt ve sinirle birbirine bağlı olabileceği gibi normal parmak gibi işleve de sahip olabilir.

Radyal kulüp el

Radyal kulüp el durumunda, ön kolda bulunan radius kemiği veya kolun baş parmak tarafı problemli ve kısadır; bükülemez ve J harfi şeklini almıştır.

 Yarık el

Yarık el anomalisinde, parmaklar veya el bölümlerindeki eksiklik elin V şeklinde görünmesine sebep olan boşluk veya iz gözlemlenir.

 

Doğumsal el anomalilerinin tedavisi var mı?

Ayrıntılı gebelik ultrasonunda tespit edilmiş olan doğumsal el anomalilerinin çoğu tedavi edilebilmektedir. Doğumsal el anomalisine sahip bebek, alanında uzman bir cerrah tarafından kontrol edilir; tedavi yöntemi ve zamanı belirlenir. 

Randevu İçin Ara